Nasza historia

Dobrawa stała się inspiracją naszej fundacji. Miała ona ważny wpływ na ukształtowanie polski  i polskich kobiet.

Postać Dobrawy odegrała istotną rolę w losach naszego społeczeństwa. To ona nakłoniła męża Mieszka I do przyjęcia przez Polskę chrztu świętego.

Przedstawiona jest przez historyków jako piękna i młoda kobieta. Jest ona symbolem matki chrzestnej Polski i jest jedną z pierwszych rzeczywistych postaci naszej historii.

Dobrawa stała się dla nas Ideą, dzięki której stworzyłyśmy fundację dla kobiet.