Archiwa: Events

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ZA i ADHD

Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży głównie z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.
Zajęcia TUS trwają 90 min raz w tygodniu w grupie 6-8 osób.
Trening TUS, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

Trening dla dzieci z zespołem Aspergera, ADHD

Nasze podejście do dzieci

Nie żałujemy szczerze chwaląc dziecko, jeśli skutecznie poradziło sobie nawet z małym zadaniem.
– Minuty aktywnego wypoczynku z lekkimi ćwiczeniami fizycznymi i relaksacją.
Nadmiar energii nadpobudliwych dzieci kierujemy w pożytecznym kierunku.
– Unikaj monotonii. Częsta zmiana zadań przy niewielkiej liczbie pytań.
– Na określony czas dajemy tylko jedno zadanie.
– Unikamy przeceniania lub niedoceniania wymagań stawianych dziecku z ADHD.
– Sytuacje sukcesu, w których dziecko ma możliwość pokazania mocnych stron. Uczymy, jak lepiej je wykorzystywać, aby kompensować zaburzone funkcje kosztem zdrowych.
– Pomagamy dziecku zaadaptować się w zespole – wychowujemy normy społeczne i umiejętności komunikacyjne.