Event Type Image

TUS | Ochota i Bemowo

Age Group 7-10

Mamy tyle radości i przyjemności 🌟😽🖖🦻👶👩‍🦱👼 na zajęciach TUS dzięki finansowanym projektom prze dzielnice Ochota i Bemowo👍👏🥳🤓😊 Cele ogólne programu wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci z klas 1-3 to:
− zintegrowanie zespołu dzieci,
− rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
− kształtowanie kompetencji wielokulturowych,
− rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,
− rozbudzanie empatii,
− wdrażanie do samodzielnego formułowania, myśli, poglądów i rozwiązywania zadań,
− kształtowanie świadomego stosunku do obo- wiązków (m.in. kończenie rozpoczętej pracy, odrabianie pracy domowej)
− rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat,
− doskonalenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
− doskonalenie koncentracji uwagi.

Upcoming Events

There are no Events available right now.