Event Organizer Image

W ramach konkursu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” w 2018 roku uzyskałyśmy dotację z m.st. Warszawy i zorganizowałyśmy zajęcia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży. Podczas sesji uczestnicy poznawali ćwiczenia umożliwiające sprawne funkcjonowanie i poprawę koncentracji. Zajęcia realizowałyśmy w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”.