STATUT

STATUT

STATUT FUNDACJI KOBIET DOBRAWA – 2021

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kobiet „Dobrawa’’, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Elżbietę Piorun-Hannah, Ksenię Tyminską, Annę Kozinda zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patrycję Tomala w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Postępu 13, w dniu 07.12.2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2 Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3 Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4 Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w
fundacjach.
§ 5 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
§ 7 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 8 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Czytaj więcej >>>>>>>>>


Przeczytaj pełny tekst statutu – w pdf >>>Psycholog, 
współzałożycielka Fundacji Kobiet Dobrawy. Jestem autorką warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam certyfikat terapeuty TSR oraz TUS. Ukończyłam profesjonalne szkolenie organizowane przez Talent Focus uprawniające do korzystania z narzędzi psychometrycznych: HPI, MVPI.