Archives październik 2021

STATUT

STATUT FUNDACJI KOBIET DOBRAWA – 2021

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kobiet „Dobrawa’’, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Elżbietę Piorun-Hannah, Ksenię Tyminską, Annę Kozinda zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patrycję Tomala w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Postępu 13, w dniu 07.12.2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2 Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3 Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4 Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w
fundacjach.
§ 5 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
§ 7 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 8 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Czytaj więcej >>>>>>>>>


Przeczytaj pełny tekst statutu – w pdf >>>


Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ZA i ADHD.

*dla dzieci i młodzieży Ursynowa i Mokotowa

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Emocje towarzyszą nam w każdej chwili, wpływają na nasze zachowania i myśli. Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, przyrody czy języków obcych, warto uczyć je „języka emocji”. Poznanie „języka emocji” pozwala dzieciom lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, odkryć swoje silne strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi (dziś kolegów czy koleżanki ze szkoły, jutro kolegów z pracy, potem żonę/męża i własne dzieci), łatwiej się z nimi dogadywać i współpracować. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze i daje więcej radości.

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Dla kogo są zajęcia TUS?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży głównie z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.

Zajęcia TUS trwają 90 min raz w tygodniu w grupie 6-8 osób.
Trening TUS, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.

Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

Opis zajęć TUS

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Jakie są spodziewane rezultaty?
Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD – są finansowane z m.st. Warszawa dla dzielnicy Mokotowa i Ursynowa są nieodpłatne.

Miejsce zajęć TUS:

 • Edycja II_2022 od 03/09
 • Służewiecki Dom Kultury
 • Grupa 10-14 lat, każdy poniedziałek godzina 15.00-17.00
 • Grupa 5-8 lat, każda sobota w godzinach 11:00 -12:30
 • Proszę o wysłania formularzu w celu zapisania dziecka/podania grupy wiekowej

  Dane Rodzica / Opiekuna

  Numer telefonu

  Preferowana lokalizacja*
  WarszawaWilanów


  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.

  PROWADZĄCE :

  • Psycholog i psychoterapeutka Nikoleta Chojnacka https://www.znanylekarz.pl/nikoleta-chojnacka/psycholog/lomianki
  • Psychlog dziecięcy i trener zajęciowy Ksenia Tyminska https://www.mojpsycholog.com.pl/