Treningi kompetencji społecznych

dla seniorów z Mokotowa

Jak stać się aktywnym seniorem?

Mówiąc wprost, im bardziej aktywnie seniorzy spędzają czas, tym dłużej mogą cieszyć się zdrowiem – zarówno fizycznym, jak i umysłowym. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby w podeszłym wieku, które prowadzą aktywny tryb życia, są w mniejszym stopniu narażone na wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe, takie jak demencja czy choroba Alzheimera – czyli schorzenia, które w znaczący sposób przyczyniają się do wykluczenia nie tylko z życia zawodowego, ale również społecznego, a w skrajnych przypadkach w pewnym stopniu także rodzinnego.

Niestety, w Polsce nadal wiek emerytalny często jest postrzegany za okres stagnacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do widoku starszych osób siedzących przed telewizorem czy – w najlepszym wypadku – przesiadujących całe popołudnia w ogrodzie. Tymczasem regularna aktywność fizyczna po 60. roku życia oraz ćwiczenia i zabawy dla seniorów sprawiają, że dłużej można cieszyć się dobrą kondycją fizyczną, manualną i psychiczną.

Jak możesz sobie pomóc i tym samym poczuć się lepiej?

STATUT

STATUT FUNDACJI KOBIET DOBRAWA – 2021

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Kobiet „Dobrawa’’, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Elżbietę Piorun-Hannah, Ksenię Tyminską, Annę Kozinda zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patrycję Tomala w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Postępu 13, w dniu 07.12.2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2 Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3 Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§ 4 Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w
fundacjach.
§ 5 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
§ 7 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 8 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Czytaj więcej >>>>>>>>>


Przeczytaj pełny tekst statutu – w pdf >>>


TUS dla dzieci i młodzieży na wakacje.

*dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Emocje towarzyszą nam w każdej chwili, wpływają na nasze zachowania i myśli. Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, przyrody czy języków obcych, warto uczyć je „języka emocji”. Poznanie „języka emocji” pozwala dzieciom lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, odkryć swoje silne strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi (dziś kolegów czy koleżanki ze szkoły, jutro kolegów z pracy, potem żonę/męża i własne dzieci), łatwiej się z nimi dogadywać i współpracować. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze i daje więcej radości.

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Dla kogo są zajęcia TUS?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży głównie z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.

Zajęcia TUS trwają 90 min raz w tygodniu w grupie 6-8 osób.

Forma zajęć: stacjonarna

Cykl zajęć: 10 spotkań.


Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

Opis zajęć TUS

 • trening umiejętności społecznych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Jakie są spodziewane rezultaty?
Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży są organizowane i finansowane z m.st. Warszawa dla dzielnicy Mokotowa i Ursynowa i są nieodpłatne. Więcej informacji o zajęciach nieodpłatnych poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny.

TUS na wakacje Warszawa Ursynów Mokotów :

Trening umiejętności społecznych
 • EDYCJA TUS na wakacje 2024 GRUPA WIEKOWA 8-10
 • zapisy pod tel: 533 577 777 lub https://forms.gle/4ShDUQYWcoXsAhvL6
 • Zajęcia rozpoczynają się od 08/07 do 19/07 w Służewski Dom Kultury
 • Grupa wiekowa 8-10 lat godz: 10:00-12:00; 11-14 lat godzina: 12:00-14:00;
 • TUS zajęcia grupowe w okresie wakacyjnym będą odbywać każdy dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych co będzie ciekawą formą organizacji czasu wolnego od szkoły w gronie rówieśników.
 • Czas trwania jednego cyklu 10 dni,
 • każde zajęcia po 120 min;
 • w cenę wliczony poczęstunek w postaci napojów i zdrowych przekąsek;-);
 • koszt za cykl zajęć TUS na wakacje ( 10 dni po 120 min) – 450 zł.
 • Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na pytania i zaproponujemy odpowiednią grupę dla Twojego dziecka!
Rozmowa konsultacyjna:
 • Aby zapisać się do grupy, trzeba wypełnić formularz zgodę i rozmowę konsultacyjną z psychoterapeutą prowadzącym spotkania. (do pobrania na głównej stronie)
 • Konsultacja odbywa się poprzez rozmowę z rodzicami.
 • Czas trwania konsultacji: 20 minut i jest nieodpłatna.

  Dane Rodzica / Opiekuna

  Numer telefonu

  Preferowana lokalizacja*
  WarszawaWilanów


  Please prove you are human by selecting the key.

  PROWADZĄCE :

  • Psycholog i psychoterapeutka Nikoleta Chojnacka https://www.znanylekarz.pl/nikoleta-chojnacka/psycholog/lomianki
  • Psychlog dziecięcy i trener zajęciowy Ksenia Tyminska https://www.mojpsycholog.com.pl/

  Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic.

  Z wielką przyjemnością dzielimy się informacją o dofinansowanych projektach „Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży” prowadzonych w ramach konkursu: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży” ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – w dzielnicach Ochota, Mokotów, Ursynów. Zajęcia TUS NIEODPŁATNE prowadzone są od marca do grudnia. Więcej informacji pod numer telefonu.

  Realizacja projektu polega na organizacji i przeprowadzeniu cyklu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2020 roku raz w tygodniu w celu wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół z dzielnicy Ochota m. st. Warszawa. Prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników. Planowana liczba osób, która skorzysta średnio z zajęć to 60-80 osób. Będą to zajęcia grupowe w liczebności 6-8 osób. Wiek uczniów 7-14 lat. Treningi będą prowadzone w celu optymalizacja zachowań społecznych, korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji, uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej. Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności. Dlatego chcemy pomóc rodzinie w osiąganiu możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z deficytów.

  Aktywny Warszawiak

  Realizacja zadania Zdrowe weekendy z jogą dla dorosłych i młodzieży”w ramach konkursu: Program „Aktywny Warszawiak” ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Rembertów
  Organizacja i przeprowadzenie cyklu weekendowych zajęć sportowych z jogą (niedziela) w godzinach 10-11;11-12, skierowanych dla grupy odbiorców w wieku od 10 do 60 lat w dzielnicy Rembertów m. st. Warszawa.

  Planowana liczba grupy, która skorzysta średnio z zajęć to 50-80 osób. Zajęcia będą prowadzone w celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i promowanie prozdrowotnych wartości aktywności fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu i zapobieganiu stresu i napięć, które sprzyjają chorobom fizycznym i psychicznych. Zajęcia Zdrowe Weekendy z jogą cieszą dużą popularnością wśród mieszkańców Rembertowa i są prowadzone już drugi rok z rzędu. Projekt Zdrowych weekendów z jogą współgra z ważnymi celami statutowymi Fundacji Kobiet Dobrawa – organizowanie imprez okolicznościowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, treningów, wycieczek, wyjazdów, inicjatyw promujących zdrowy tryb życia. Miejsce przeprowadzenie warsztatów: Studio tańca Lemono w Rembertowie, przy ul. Paderewskiego 130 i też mogą się odbywać w plenerze dzielnicy Rembertów.


   Please prove you are human by selecting the flag.

   Zdrowy i Aktywny Senior

   Realizacja projektu „Zdrowy i Aktywny Senior” w ramach konkursu: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności seniorów ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych


    Please prove you are human by selecting the flag.

    Organizacja i przeprowadzenie cyklu zajęć z jogą w plenerze dla seniorów w dwóch turach: lipiec-sierpień; wrzesień-listopad na sali sportowej w dzielnicy Mokotów w ramach projektu Zdrowy i aktywny Senior. Zajęcia są skierowane do starszej grupy odbiorców w wieku od 60+do 80+ lat mieszkających w Warszawie. Prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników. Planowana średnia liczba osób, która skorzysta w ramach projektu z zajęć to 60-80 osób. Zajęcia będą prowadzone w celu podniesienie sprawności i samodzielności fizycznej mieszkańców m.st. Warszawy i przekazywać informacje o zdrowym stylu życia. Prowadzące zajęcia eksperci i trenerzy opowiedzą seniorom o znaczeniu aktywności ruchowej oraz odpowiednio zbilansowanej diety, udzielą wskazówek, jak bezpiecznie przeprowadzać samodzielnie treningi itp. Również zajęcia będą korzystne dla osób mających problemy z utrzymaniem właściwej wagi.

    Zapraszamy na zajęcia Jogi kundalini prowadzone przez Grażynę Smith.

    Zarządzania czasem

     Na wiosnę mamy taki zwyczaj robić porządki i to nie tylko dlatego ze są Święta Wielkanocy a napewno dlatego że się budzimy z zimowego nastroju i mamy więcej energii.

    Zapraszamy Serdecznie na spotkanie u nas w Fundacji 21 marca o godz. 13.30 i 18.00, gdzie odbędzie się dwa spotkania po dwie godz. na temat zarządzania własnym czasem. Warsztaty poprowadzi trener i konsultant w zakresie zarządzania czasem, zarządzania i efektywnej sprzedaży Artem Zolotar. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na Ukrainie, w Kazachstanie i Rosji. Twórca technologii “Zarządzanie czasem na palcach jednej ręki”, współzałożyciel i partner zarządzający projektu TIMEHOOK.

    https://www.facebook.com/696819473801231/posts/1055205614629280/

    Golf dla kobiet

    Dziewczyny udostępniamy informacje od naszego Partnera #golfkobiet i czekamy na zgłoszenia do”zrobienia” kursu na zieloną kartę/hcp.

     

    W ubiegłym roku współfinansowałyśmy w wysokości 50% 10-cio godz.kurs, który odbył się w Golf Park Józefów Dziewczyny – już teraz golfistki – były bardzo zadowolone 

     W maju kurs mamy wstępnie zaplanowany również w Golf Park Józefów , stowarzyszenie współfinansuje – 50% Kurs prowadzony przez świetnych instruktorów, sprzęt do ćwiczeń-zapewniony, na kursie oprócz podstaw gry w golfa również reguły/podstawa/,etykieta, trochę historii. Koszt dla uczestniczki TYLKO 225zł + koszt karty :”zielona” -100zł , HCP -150 Opłata za karty jest ”odprowadzana” do PZG .MUSIMY MIEĆ MINIMUM 6 OS. Czekamy na chętne , można też info przesłać na kontakt@golfkobiet.org A POTEM TO JUŻ TYLKO NA PIĘKNE POLA GOLFOWE !!!


    https://www.facebook.com/696819473801231/posts/1074089212740920/

    Dlaczego lekarze stawiają nam błędne diagnozy?

    Czy konieczne jest leczenie endometriozy i dlaczego hormony nie odmładzają?
    Wczoraj w Fundacji Kobiet Dobrawa mieliśmy przyjemność gościć znanego lekarza ginekologaДр. Елена Березовская która przeprowadziła ciekawy wykład na temat zdrowia kobiet.
    Doktor Elena Berezovska jest nie tylko praktykującym ginekologiem położniczką, ale także autorką dziewięciu książek na temat zdrowia kobiet i ciąży. Od 2002 roku pracuje w szpitalu Mount Sinai w Toronto, a w 2015 roku założyła i prowadzi obecnie własną Międzynarodową Akademię Zdrowego Życia. Elena Petrovna jako pierwsza wprowadziła pojęcie „diagnozy komercyjnej”, a także podważyła wiele mitów na temat zdrowia kobiet. U nas w Fundacji Pani Elena przeprowadziła wykład- dyskusje i wyjaśniła dlaczego hormonalne środki antykoncepcyjne powinny być brane z wielką ostrożnością, co może przedłużyć młodość kobiety i jak przygotować się do ciąży.
    Zapraszamy na kolejne spotkanie z Panią dr Eleną i prosimy o komentarze poniżej: „Jakie tematy chcielibyście poruszyć na kolejnym spotkaniu?”
    Mamy nadzieje w przyszłości na cykliczność spotkań z dr. Elena w naszej Fundacji i zachęcamy do obserwowania naszego funpage!
    http://doctorberezovska.com/intervyu/

    Mądre, radosne i zdrowe

     Mądre, radosne i zdrowe. 
    Zajęcia dla dzieci inspirowane jogą, to doskonała zabawa, dobroczynna dla ich ruchowego i osobowościowego rozwoju, która:
    – tworzy uważny, bliski kontakt pomiędzy równieśnikami,
    – wzmacnia ciało, 
    – zwiększa zakres ruchu, 
    – polepsza koordynację i równowagę,
    – buduje zdolność koncentracji.


    Zajęcia relaksacyjne z jogą poprzez uspokajający wpływ na układ nerwowygeneruje uczucia dobrego samopoczucia i szacunku do siebie i innych, bawią  i rozwiją. 
    Przypominamy dla wszystkich zainteresowanych  o zajęciach relaksacyjnych z jogą w Dwa Jelonki każdy wtorek i czwartek godz. 16.15-17.15


    https://www.facebook.com/events/2156215314652484/