Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic.

Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic.

Z wielką przyjemnością dzielimy się informacją o dofinansowanych projektach „Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży” prowadzonych w ramach konkursu: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży” ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – w dzielnicach Ochota, Mokotów, Ursynów. Zajęcia TUS NIEODPŁATNE prowadzone są od marca do grudnia. Więcej informacji pod numer telefonu.

Realizacja projektu polega na organizacji i przeprowadzeniu cyklu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2020 roku raz w tygodniu w celu wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół z dzielnicy Ochota m. st. Warszawa. Prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników. Planowana liczba osób, która skorzysta średnio z zajęć to 60-80 osób. Będą to zajęcia grupowe w liczebności 6-8 osób. Wiek uczniów 7-14 lat. Treningi będą prowadzone w celu optymalizacja zachowań społecznych, korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji, uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej. Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności. Dlatego chcemy pomóc rodzinie w osiąganiu możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z deficytów.


Psycholog, 
współzałożycielka Fundacji Kobiet Dobrawy. Jestem autorką warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam certyfikat terapeuty TSR oraz TUS. Ukończyłam profesjonalne szkolenie organizowane przez Talent Focus uprawniające do korzystania z narzędzi psychometrycznych: HPI, MVPI.