Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

*dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Emocje towarzyszą nam w każdej chwili, wpływają na nasze zachowania i myśli. Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, przyrody czy języków obcych, warto uczyć je „języka emocji”. Poznanie „języka emocji” pozwala dzieciom lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, odkryć swoje silne strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi (dziś kolegów czy koleżanki ze szkoły, jutro kolegów z pracy, potem żonę/męża i własne dzieci), łatwiej się z nimi dogadywać i współpracować. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze i daje więcej radości.

Dla czego ważne uczyć się własnych emocji?

Dla kogo są zajęcia TUS?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony są dla dzieci i młodzieży głównie z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 6 do 14 lat.

Zajęcia TUS trwają 90 min raz w tygodniu w grupie 6-8 osób.

Forma zajęć: stacjonarna

Cykl zajęć: 10 spotkań.


Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz grupowych potrzeb uczestników zajęć po wstępnej konsultacji indywidualnej z psychologiem.

Opis zajęć TUS

 • trening umiejętności społecznych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Jakie są spodziewane rezultaty?
Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży są organizowane i finansowane z m.st. Warszawa dla dzielnicy Mokotowa i Ursynowa i są nieodpłatne. Więcej informacji o zajęciach nieodpłatnych poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny.

TUS Warszawa Ursynów Edycja 2024 wstęp na zajęcia wolny:

Trening umiejętności społecznych
 • EDYCJA TUS 2024 URSYNÓW GRUPA WIEKOWA 8-10 LAT
 • zapisy na https://forms.gle/4ShDUQYWcoXsAhvL6
 • Zajęcia rozpoczynają się od 04/04/2024 w https://dokursynow.pl/ ul. Kajakowa 12B
 • Grupa wiekowa 10-14 lat godz: 16:00-17:00; 8-10 lat godzina: 17:00-18:00;
 • Zajęcia TUS są dofinansowane przez um. Warszawa dzielnica Ursynów w ramach konkursu Treningi Umiejętności Społecznych dla rodzin z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Ursynowa.
 • Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na pytania i zaproponujemy odpowiednią grupę dla Twojego dziecka!
Rozmowa konsultacyjna:
 • Aby zapisać się do grupy, trzeba wypełnić formularz zgodę i rozmowę konsultacyjną z psychoterapeutą prowadzącym spotkania. (do pobrania na głównej stronie)
 • Konsultacja odbywa się poprzez rozmowę z rodzicami.
 • Czas trwania konsultacji: 20 minut i jest nieodpłatna.

  Dane Rodzica / Opiekuna

  Numer telefonu

  Preferowana lokalizacja*
  WarszawaWilanów


  Please prove you are human by selecting the cup.

  PROWADZĄCE :

  • Psycholog i psychoterapeutka Nikoleta Chojnacka https://www.znanylekarz.pl/nikoleta-chojnacka/psycholog/lomianki
  • Psychlog dziecięcy i trener zajęciowy Ksenia Tyminska https://www.mojpsycholog.com.pl/